Translate

blogHeader

  

UW VOORKEUREN

    

ACCOUNTGEGEVENSINSCHRIJVINGEN VOOR NIEUWSBRIEVEN EN AANBIEDINGEN

The Little Gym® Wemmel stuurt u informatie en exclusieve aanbiedingen met betrekking tot zijn producten en diensten. Daarnaast kan The Little Gym® Wemmel u in samenwerking met andere organisaties producten en diensten aanbieden waar u mogelijk in geïnteresseerd bent. The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel gaan zorgvuldig met uw gegevens om en zullen deze aan geen van hun partners verkopen of overdragen. Aanbiedingen van onze partners ontvangt u alleen via mededelingen van The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel.


TOESTEMMING VOOR FOTOGRAFEREN EN MEDISCHE GEGEVENS

Nieuwe instructeurs moeten de namen van de kinderen en hun gezichten leren kennen. Voor de veiligheid van uw kind slaat The Little Gym® Europe de (pas)foto van uw kind op onze interne managementsoftware op. Ik weet dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken door een gedagtekend en ondertekend verzoek te sturen naar The Little Gym® Wemmel of wemmel@thelittlegym.eu met een kopie van mijn identiteitskaart.


Hiermee geef ik The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel toestemming om in het kader van activiteiten van The Little Gym® Wemmel foto‘s of video‘s van mijn kind te maken en te publiceren op social media en de website van The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel of voor intern gebruik van The Little Gym® Europe. Ik weet dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken door The Little Gym® Wemmel of wemmel@thelittlegym.eu een verzoek te sturen met een kopie van mijn legitimatie.


Ik bevestig hierbij dat de medische informatie die ik aan The Little Gym® Wemmel heb doorgegeven, te goeder trouw is verstrekt. Ik geef The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel hierbij toestemming deze gegevens vast te leggen en te verwerken voor de doeleinden en in het kader van de door The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel aangeboden producten en diensten.


Ik weet dat het mij vrij staat om op dit formulier aan te geven of ik me wel of niet inschrijf voor elektronische promotionele communicatie en of ik wel of niet mijn toestemming voor het bovenstaande geef. Ook weet ik dat ik door een verzoek met een kopie van mijn legitimatie te sturen naar The Little Gym® Wemmal of naar wemmel@thelittlegym.eu, te allen tijde mijn inschrijving voor elektronische promotionele communicatie kan beëindigen en alle eerdergenoemde toestemmingen weer kan intrekken.


UITSLUITING EN TOESTEMMING

Ik ben mij ervan bewust dat het deelnemen aan sportactiviteiten het risico van letsel met zich meebrengt. Ik ga er hierbij mee akkoord afstand te doen van iedere aansprakelijkheidsclaim en ontsla en vrijwaar The Little Gym® Europe en franchisenemer The Little Gym® Wemmel van aansprakelijkheid indien mijn kind dergelijk letsel oploopt, tenzij er sprake is van kwaadwillig handelen of ernstig wangedrag van The Little Gym® Europe of van franchisenemer The Little Gym® Wemmel.


Indien mijn kind tijdens activiteiten van The Little Gym® Wemmel een ongeluk overkomt of letsel oploopt, en een ouder, wettelijke voogd of contactpersoon voor noodgevallen onbereikbaar is, geef ik The Little Gym® Wemmel toestemming medische zorg in te schakelen.

Door dit formulier te ondertekenen, ga ik akkoord met het uitsluiting en toestemming van The Little Gym® Wemmel zoals vermeld.

*Verplichte informatie

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.

The Little Gym® Europe (The LifeSkills Company S.A., 62 boulevard de la Woluwe, B-1200 Brussel, België) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Zij zullen uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Europese verordening 679/2016) verwerken om de door u gevraagde producten en diensten aan te kunnen bieden of om de door u opgevraagde informatie over The Little Gym® Europe en zijn franchisenemers, zijn producten, diensten en aanbiedingen te kunnen verstrekken. U heeft het recht op inzage in en correctie van uw gegevens. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor mar Wemmel ketingdoeleinden. U kunt van uw recht gebruikmaken door e.e.a. direct bij uw gym te melden, of door uw verzoek (met uw legitimatie) naar The Little Gym® Wemmel te sturen via wemmel@thelittlegym.eu. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens, kunt u vinden hier.