blogHeader

Zomer stages 2018: fun en plezier aan de kaart

 Zomer vakantieprogramma 2018

Geen noodzaak om een hele week te boeken! Registreer uw kinderen van 2,5 jaar tot 7 jaar zoals u goeddunkt voor maximale flexibiliteit: halve dag of 4-daagse week boeken! 
Terwijl je plezier, kunnen kinderen hun geest, hun lichaam en hun zelfvertrouwen ontwikkelen. 
Onze activiteiten worden omlijst door onze gebruikelijke team. Het plezier en het plezier in perspectief

https://wemmel.thelittlegym.eu/vakantieprogrammas

voor meer infos, Bel ons op 02 269 62 69 or wemmel@thelittlegym.eu

 

 


Comments

Security Check
Please enter the text below
CaptchaImage
Can't read text above? Try another text.
agonizingdisastrous
Sat, Sep 29, 2018
agonizingdisastrous
It regards see you and thanks that you shared here with correspondence and edubirdie review service provides good info. All workshop here that interface with individuals and they can encourage numerous individuals. I wanted to peruse the history and discovered this astonishing thing