Translate
privacyPolicyHeader2
Algemeen privacybeleid

The Little Gym® Europe

 

Dit privacybeleid bepaalt de beleidsvoering van The Lifeskills Company S.A. en The Little Gym® Franchisenemers (hierna te noemen “The Little Gym® Europe”, of “TLGE” of “wij”) ten aanzien van verzameling, gebruik, opslag en openbaarheid van uw persoonlijke gegevens. Het privacybeleid heeft betrekking op de www.thelittlegym.eu en www.thelittlegym.eu websites, hierna te noemen “de site” of “deze site” of “onze site”, en alle aangeboden diensten en producten van The Little Gym® Europe. 

Door gebruik van deze site, of door het anderzijds aanbieden van persoonlijke gegevens aan TLGE, geeft u toestemming voor opslag, gebruik en delen van uw persoonlijke gegevens zoals in dit beleid wordt bepaald.

In het algemeen is het mogelijk dat wij uw gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven wordt. U kunt de hoeveelheid aan gegevens die wij van u ontvangen verminderen door de hieronder beschreven online aanvraagformulieren niet in te vullen, in welk geval u niet in aanmerking komt voor de desbetreffende dienst waarvoor het aanvraagformulier dient.

Dit beleid heeft geen betrekking op, en TLGE is niet verantwoordelijk voor, het beleid van websites die onder beheer vallen van andere partijen, zelfs als ze naar de TLGE website verwijzen. Als u ervoor kiest om van of naar een andere site te verwijzen, van of naar de TLGE website, raadpleeg dan het privacybeleid van de desbetreffende website. 

Elke The Little Gym® is in onafhankelijk bezit en bestuur van de franchisenemer en TLGE kan geen garantie bieden op naleving van dit privacybeleid, al tracht TLGE om naleving onder franchisenemers te stimuleren. 

 

Beheerder van gegevensverwerking

The Lifeskills Company S.A. (hierna te noemen “TLC”), gevestigd op Boulevard de la Woluwe 62, B-1200 Brussel, België, is de beheerder van de verwerking van persoonlijke gegevens. De verwerking van consumenten gegevens door TLC, de beheerder van persoonlijke gegevens, is aangegeven bij Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België. De aangifte is geldig in elk Europees land waarin de TLGE franchise opereert. Het TLC identificatienummer voor de aangifte is HM 003025146.

Strekking en bronnen

Dit beleid bepaalt het proces van persoonlijke gegevensverwerking van The Little Gym® leden (ouders, kinderen, deelnemers...) of mensen die interesse hebben in onze activiteiten en diensten.

Onze bronnen bestaan uit:

 • deze site (bezoek, registratie, online aanvraagformulieren, verbinding met members only delen van de site, online formulieren, online acties, etc., etc.),
 • informatieaanvragen t.a.v. onze programma’s en diensten,
 • abonnementen op onze activiteiten of diensten,
 • participatie bij The Little Gym® acties,
 • van tijd tot tijd verzamelen we indirect data via onze partners (als u onze partners toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen).

 

Persoonlijke gegevens op het spel

We verzamelen uw gegevens wanneer u ervoor kiest om aan onze activiteiten of acties mee te doen, wanneer u een online account aanmaakt, wanneer u contact met ons opneemt, onze site bezoekt of wanneer u TLGE op een andere manier persoonlijke gegevens aanbiedt. We verzamelen bijvoorbeeld:

 • achternaam, voornaam, naam van het kind, geboortedatum, geslacht,
 • emailadres, of andere elektronische contactgegevens,
 • postadres,
 • telefoonnummer, mobiel telefoonnummer,
 • login en wachtwoord,
 • informatie over uw huishouden / gezin,
 • voorkeuren t.a.v. The Little Gym® activiteiten,
 • medische gegevens (die u aanbiedt binnen de kaders van onze diensten)
 • afbeeldingen (als u formeel toestemming geeft om foto’s te maken en te gebruiken binnen de kaders van onze diensten),
 • communicatievoorkeuren,
 • financiële gegevens (bankgegevens, in het kader van het contract dat u met ons sluit). 

 

We verzamelen ook gegevens wanneer u onze site bezoekt door middel van cookies

Van tijd tot tijd verzamelen we gegevens op indirecte wijze, via andere bronnen die u toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens. We verzamelen meestal indirecte gegevens zoals contactgegevens, huishoudensgegevens en geboortedata. 


Gebruik van cookies

Onze site kan cookies gebruiken om gegevens te verzamelen en om de persoonlijke gebruikerservaring te vergroten. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de hard drive van uw computer geregistreerd worden.

Sommige cookies worden door derden geïnstalleerd en vallen daarmee onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende entiteit. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om hun browsers (Internet Explorer, Safari, FireFox etc., etc.) in te stellen om cookies te weigeren of om een signaal te ontvangen wanneer cookies verstuurd worden. Wanneer zij dat doen, is het mogelijk dat delen van de site niet correct functioneren.

Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid


Niet-persoonlijke identificatie-informatie

Het is mogelijk dat we niet-persoonlijke identificatie-informatie verzamelen wanneer een gebruiker onze site gebruikt. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan bestaan uit de naam van de browser, type van de gebruikte computer en technische gegevens over de verbinding met onze site, zoals het besturingssysteem, gebruikte internetprovider en vergelijkbare gegevens.

Gebruik van verzamelde gegevens

The Little Gym® Europe (The Little Gym® franchise of TLC) kan uw gegevens verzamelen en gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Serviceabonnement diensten: boek een introductiebezoek, schrijf een kind in bij een van onze diensten of vraag aanvullende informatie aan over The Little Gym® programma’s.
  Om een kind in te schrijven kunt u (i) persoonlijk langskomen op één van de The Little Gym® filialen; of (ii) een locatie kiezen en één van de online formulieren invullen, waarbij persoonlijke gegevens zoals uw naam, achter- en voornaam en leeftijd van uw kind(eren) en uw contactgegevens worden verzameld. The Little Gym® filialen zijn in onafhankelijk bestuur en bezit van een franchisenemer. De franchisenemer kan kiezen om uw inschrijfgegevens te bewaren om contact met u op te nemen t.a.v.: (a) inschrijving van uw kind(eren) en/ of (b) aankomende lessen, diensten of producten, en / of aanbiedingen en promoties.

 • Verzenden van uw CV
  Als u geïnteresseerd bent in een baan bij een The Little Gym®, kunt u TLC of de desbetreffende locatie een email of reguliere brief sturen naar het adres dat op de Contactpagina te vinden is van een lokale site. Wanneer een CV naar TLGE stuurt, dan sturen wij het mogelijkerwijs door naar franchisenemers bij u in de buurt, maar wij verhuren, verkopen of gebruiken de persoonlijke gegevens van uw CV niet, en zullen deze niet delen met derden.

 • Om informatie over onze activiteiten te verzenden
  Het is mogelijk dat wij uw elektronische contactgegevens gebruiken om informatie te verzenden t.a.v. uw dienstabonnement(en). We kunnen de gegevens ook gebruiken om uw vragen en aanvragen te beantwoorden. Met uw toestemming is het mogelijk dat wij u informatie sturen over promoties, acties, programma’s of evenementen. U kunt zich te allen tijde afmelden zodat u geen promotionele informatie zult ontvangen: instructies voor afmelding staan onderaan de e-mails die wij verzenden en u kunt ook direct contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens hieronder).

 • Potentiële Franchisenemer Informatie
  Als u geïnteresseerd bent in franchise mogelijkheden bij TLGE, bezoek dan a.u.b. www.thelittlegymfranchise.eu. Als u persoonlijke gegevens met TLGE wilt delen door het invullen van de diverse online formulieren, dan wordt de ingevulde informatie door TLGE verzameld. TLGE kan u later een aanvraagformulier toezenden waarop aanvullende informatie wordt gevraagd, inclusief financiële gegevens zoals een inschatting van uw liquide middelen en geschatte netto waarde. TLGE zal uw gegevens niet verkopen, verhuren of anderzijds openbaar maken zonder uw toestemming. Als u een huidige medewerker bent van een TLGE franchise, dan kunnen wij uw sollicitatieactiviteiten doorspelen aan uw huidige franchisenemer (werkgever).

 

Hoe we uw gegevens beschermen

We hanteren gepaste gedragsnormen t.a.v. data verzameling, opslag en verwerking en veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, aanpassing, openbaarmaking of verwijdering.

Het delen van uw persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens:

 • Binnen ons The Little Gym® netwerk (inclusief onze onafhankelijke franchisenemers / locaties)
 • Met meerdere, vertrouwde derde partijen:
  • Derden die namens ons diensten aanbieden, in overeenstemming met onze instructies (zoals database managers, marketing bureaus die ons helpen om reclamecampagnes uit te voeren / voor te bereiden...)
  • Via webanalytics tools (door cookie gebruik)
  • Wanneer we wettelijk verplicht worden door wettelijke of juridische processen (zoals een gerechtelijk bevel)
  • Naar aanleiding van verzoeken van overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties
  • Derden / bedrijven die u informatie sturen over hun producten of diensten, op voorwaarde van uw toestemming om uw gegevens over te dragen
  • Wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking nodig of bevorderlijk is in de voorkoming van fysieke of financiële schade, of wanneer onderzoek wordt uitgevoerd op basis van verdenking van illegale praktijken /activiteiten

 

Wij behouden het recht om uw gegevens over te dragen in het geval wij ons bedrijf (geheel of gedeeltelijk) verkopen of activa overdragen. In het geval dat een verkoop plaatsvindt zorgen wij dat uw gegevens op dezelfde wijze worden verwerkt als in dit privacybeleid omschreven staat.

U kunt u (achteraf) contact opnemen met de nieuwe eigenaar(s) om informatie te winnen over gegevensverwerking.

We zullen geen contactgegevens naar derden doorspelen zonder vooraf om uw toestemming te vragen.

Het is mogelijk dat wij anonieme geaggregeerde demografische informatie met betrekking tot bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde leden en adverteerders. Het is mogelijk dat we gemeenschappelijke marketing campagnes met deze partners organiseren, maar we delen uw persoonlijke gegevens dan niet.

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens van gebruikers als zij ons deze vrijwillig toezenden. Gebruikers kunnen altijd weigeren om ons persoonlijke gegevens te verlenen maar het kan site gerelateerde activiteiten onmogelijk maken. 

Website van derden

Bezoekers kunnen advertenties of andere content op onze site zien die naar content of diensten verwijst van partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de content of links die op deze sites getoond worden, en dragen geen verantwoordelijkheid voor de content, noch verwerking van persoonlijke gegevens door derden. Deze sites en diensten hebben een eigen privacy- en klantvriendelijkheidsbeleid; we nodigen u uit om hen te raadplegen.

Naleving van de privacywet voor kinderen 

Het beschermen van de privacy van kinderen is uitermate belangrijk voor ons. Om die reden verzamelen of beheren wij nooit informatie over mensen onder dertienjarige leeftijd, onze website is niet gericht op het aantrekken van mensen jonger dan dertien jaar. Kinderen die jonger zijn dan dertien jaar zijn verplicht om een ouder of voogd om toestemming te vragen, alvorens persoonlijke gegevens online met ons te delen.

Veiligheid van online betalingen en andere gegevens

We dragen zorg voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt, zoals creditcardgegevens of gegevens met betrekking tot uw kind(eren), dan wordt deze informatie versleuteld en beschermd door Secure Sockets Layer Protocol (SSL) encryptie technologie en opgeslagen op basis van standaard beveiligingsprocedures en toepassingen die passen bij de aard van de gegevens. Geen enkele verzending op het internet en geen enkele elektronische opslagmethode is 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheidsgarantie bieden t.a.v. veiligheid of opslag van persoonlijke gegevens die u TLGE aanbiedt. 

Als u denkt dat de veiligheid van uw gegevens in het geding is, neem dan onmiddellijk contact op met TLGE en als het om uw credit card gaat laat dit dan ook onmiddellijk weten aan uw credit card provider – dit is tevens in overeenstemming met hun beleidsvoering. 

Veranderingen in het privacybeleid

The Little Gym® Europe beschikt over de bevoegdheid om dit privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken. Wanneer dit gebeurt, zullen we bijwerking aangeven door de datum van aanpassing weer te geven onderaan deze pagina. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om bijwerkingen in de gaten te kunnen houden en om op de hoogte te blijven van hoe wij persoonlijke gegevens beschermen en verwerken. U erkent en gaat akkoord met de verantwoordelijkheid om dit privacybeleid periodiek te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Uw rechten

Het is uw recht om toegang te krijgen tot uw gegevens en om deze aan te passen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt hiervan gebruik maken door een ondertekende en gedateerde brief te sturen, inclusief bewijs van uw identiteit, naar de The Little Gym® waar u lid van bent of naar The Lifeskills Company S.A. via info@thelittlegym.eu of het hieronder genoemde postadres.

Contact

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, werking van deze site of uw interactie met deze site, neem dan a.u.b. contact met ons op:

The Little Gym® Europe 

℅ The Lifeskills Company S.A.
Boulevard de la Woluwe, 62
B-1200 Brussels
België 
info@thelittlegym.eu